οι μέλισσες σε δράση

Όταν ανατέλλει ο ήλιος, αρχίζει η κοπιαστική συλλογή ....    

αλλά όταν δύσει ο ήλιος,  ομαδική ξάπλα!!!

                                                                                                                                  Φίλιππος