οι μέλισσες σε δράση

Όταν ανατέλλει ο ήλιος, αρχίζει η κοπιαστική συλλογή ....    













αλλά όταν δύσει ο ήλιος,  ομαδική ξάπλα!!!





                                                                                                                                  Φίλιππος